wtorek, 24 stycznia 2017

Miło nam poinformować, że w bazia kandydatów NGO na członków komisji konkursowych na rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na ośmiu członków znalazło się trzech z OP ZPAP!!!
 czwartek, 29 grudnia 2016

 

KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI..."


Wszystkim Artystom, Miłośnikom Sztuki... 

Składamy życzenia spokojnych, spędzonych w gronie Najbliższych Świat Bożego Narodzenia!!!

Prezes

 i Zarząd Okręgu Poznańskiego ZPAP

poniedziałek, 14 listopada 2016

DECALOGUS. DZIESIĘĆ SŁÓW 

Zapraszamy 19 listopada o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Pawła Napierały

Zobaczcie i posłuchajcie dlaczego współczesny młody artysta wybiera za temat 10 przykazań i wychodząc z bardzo starych tradycji malarskich tworzy kolejną interpretację.
Spotkanie z Pawłem Napierałą potrwa do godz. 20.00

Wystawa będzie otwarta:
19.11 godz.18.00 wernisaż
20.11 godz.14.00-18.00
24.11 godz.14.00-18.00
25.11 godz.14.00-18.00
26.11 godz.14.00-18.00
27.11 godz.14.00-18.00
1.12 godz.14.00-18.00

Współczesne malarstwo rzadko odwołuje się do tradycji historii sztuki. Artyści często uwiedzeni ponad stuletnim paradygmatem awangardowej konieczności odrzucenia przeszłości nie podejmują dialogu z dawnymi mistrzami. Dyskusja z historią wydaje się dziś nienowoczesna, nudna, po gombrowiczowsku upupiająca. To odrzucenie tradycji, tak odświeżające w początkach XX wieku, doprowadziło do zerwania twórców z dużą częścią społeczeństwa, które w sztuce znajdywało odpowiedzi na problemy dnia codziennego i duchowe rozterki. Jean Clair, wybitny muzealnik i kurator, twierdzi, że dwudziestowieczni artyści pozbawiając sztukę (dawną i współczesną) jej kultowego charakteru, wymazali jej społeczne znaczenie. Stała się ona zespołem pustych form, które nie odwołują się do duchowości a przez to sztuka nie daje takiego wsparcia, jakie otrzymywali od niej nasi przodkowie. Przeżycie estetyczne najnowszej sztuki jest najczęściej powierzchowne a nie uruchamiając empatii, nie każe stawiać sobie pytań egzystencjalnych (L’hiver de la culture, Paris 2011).

Paweł Napierała WYSTAWY INDYWIDUALNE:
-NATIVUS Galeria u Jezuitów, Poznań, 2016
-WIDOKI Galeria Lindenau w Gdańsku. Wystawa objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, 2015
-WIDOKI Muzeum Archeologiczne w Poznaniu - Rezerwat Archeologiczny Genius Loci. Wystawa objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, 2014/2015
-PAWEŁ NAPIERAŁA- MALARSTWO w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.A.Kowalskiego w Międzyrzeczu, 2014
-PORTA ROMANTICA Collegium Maius, Poznań, 2010czwartek, 10 listopada 2016
VII BIENNALE SZTUKI IDENTYFIKACJA
POZNAŃ 2016

wernisaż: 9.11. g. 18
wystawa czynna: 10.11-4.12.

Jest to kontynuacja organizowanej od lat prezentacji dokonań artystycznych twórców środowiska poznańskiego w ostatnich dwóch latach. Działanie to pozwala na konfrontację dokonań twórczych, określa tendencje oraz kierunki poszukiwań artystycznych. Odbiorcy daje szerokie spektrum pozwalające na znalezienie twórczości satysfakcjonującej ich wrażliwość. Ranga imprezy budowana i utrwalona od lat na stałe wpisała się w krajobraz kulturalny Miasta.

Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Zarządem Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu. http://zamek.poznan.pl/news,pl,38,9602.html 
poniedziałek, 7 listopada 2016


ZADUSZKI ARTYSTYCZNE

7 XI 2016r.

Spotkaliśmy się w niewielkim gronie. 

Pusta sztaluga...

Były ciekawe rozmowy, wspomnienia, 
opowieści opatrzone także  ilustracjami... 

Było poważnie, podniośle, momentami wesoło - dzięki wspomnieniom
 o Tych których już nie ma, ale nadal trwają w nas...